Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/emotion/public_html/forum.emotion-bg.com/includes/bbcode.php on line 112

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/emotion/public_html/forum.emotion-bg.com/includes/bbcode.php on line 112

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/emotion/public_html/forum.emotion-bg.com/includes/bbcode.php on line 112

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/emotion/public_html/forum.emotion-bg.com/includes/bbcode.php on line 112

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/emotion/public_html/forum.emotion-bg.com/includes/bbcode.php on line 112

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/emotion/public_html/forum.emotion-bg.com/includes/bbcode.php on line 112

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/emotion/public_html/forum.emotion-bg.com/includes/bbcode.php on line 112

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/emotion/public_html/forum.emotion-bg.com/includes/bbcode.php on line 112

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/emotion/public_html/forum.emotion-bg.com/includes/bbcode.php on line 112

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/emotion/public_html/forum.emotion-bg.com/includes/bbcode.php on line 112
Форуми eMOTION • Tема - Инструментална база&Тактическа организация

Инструментална база&Тактическа организация

Всичко що е свързано с Неидентифицираните Летящи Обекти и не само с тях, но и с извънземната форма на живот.

Инструментална база&Тактическа организация

Мнениеот File099 на Пет Май 25, 2007 5:14 pm

Инструментална база за наблюдение на НЛО

-Бинокли-


Изображение

Сeлекцията на арсенал от годни оптически прибори за детайлно наблюдение на различните обекти в небето съвсем не е лесна и елементарна задача. Тъй като съвсем не става въпрос за традиционна астрономия, то логично е подборът на оптични инструменти да изхожда от съвсем различни принципни положения касаещи най-вече интердисциплинарни знания. В skywatch-а трябва да се използват висококачествени и най-вече компактни оптически устройства, с които наблюдателя да постигне максимална степен на оперативност както в случай на инцидентна поява на НЛО, така и по време работата с тях при системните наблюдения. Принципно в skywatch-инга двата основни оптически прибора, които се използват са обикновеният призмен бинокъл и зрителната тръба. Съществуват мнения, които все още не са прераснали в спорове, че като трети основен прибор трябва да се използва и дигитална камера, но аз лично съм противник на този възглед и малко по-надолу ще уточня защо. Целесъобразно е биноклите, които следва да се използват да са призмени с централно фокусиране на картината поради по-широко зрително поле, което захващат и поради по-бързото си и лесно фокусиране върху целта. В реда на мисли прекалено мощните бинокли съвсем не са препоръчителни най-вече поради тактически съображения като задължителната нужда от тринога, тесният захват на зрителното поле, трудността при работа с тях и относително високата им цена. С оглед предмета на дейността(научно изследване на НЛО) и метода(системни оптически наблюдения) и спецификата на функцията, която трябва да изпълнява бинокъла по максимален захват на зрително поле при отлично обезпечен образ най-целесъобразно е експлоатацията на бинокли със средни технически характеристики като БПЦ 7х50 и БПЦ 10х50. Произведените в Загорският оптико-механически завод край Москва, тези оптични прибори дават изключително ясен и качествен обзор, имат няколко пъти по-дълъг експлоатационен ресурс от западните си аналози на 3,5 пъти по-ниска себестойност и представляват може би най-добрите приближаващи наблюдателни бинокулярни средства за начинаещият спотър. Двата бинокъла БПЦ 7х50 и 10х50 могат да се намерят в почти всеки сериозен оръжеен магазин, покупката им обаче следва да се извършва със специалист поради известният риск от продажба с дефекти като не успоредност на двете тръби или невидими на пръв поглед проблеми с оптиката като фини издрасквания при неправилна поддръжка. Цената и на двата модела варира между 100 и 120 ЛВ.

-Зрителни тръби-


Изображение

Главното изискване към зрителните тръби стой на точно на обратното принципно положение, според което приоритет се дава на мощността на прибора за сметка на неговата светлосила и широъгълност на захвата, тъй като функциите, които изпълняват по време на наблюденията са коренно различни. Диаметърът на обективната събирателна леща на зрителната тръба има основно значение в това отношение, тъй като тя изпълнява основната функция по събирането на максимално количество светлина. С оглед минималните увеличителни величини, които следва да превишават в пъти тези на биноклите, диаметърът на използваните в наблюденията зрителни тръби би следвало да бъде минимум 70-80мм, при изработката на оптиката от качествени материали такава арпертура е напълно достатъчна да обезпечи 50-60х увеличение при отличен образ и разумна светлосила за добро очертание на наблюдаваните обекти. Използването на тринога при този клас оптически инструменти, особено с оглед тяхната увеличителна сила и целите, за които се използват е задължително. Чудесен пример в това отношение е изделието на Казанският оптико-механически завод ЗРТ 457, което е с технически характеристики 30-60х70мм или регулируемо увеличение от 30 или 60 пъти на 70мм обективна леща. Съществен недостатък обаче е липсата на фотоапарат, видео камера или поне фото/видео адаптер, което почти обезсмисля използването на тръбата за целите на skywatch-а, тъй като не може да се изготвят фотодокументи. Заводската цена на зрителната тръба ЗРТ 457 е едва 95 USD, а в българските оръжейни магазини може да се поръча за 165 USD. Изделие със сравнително сходни характеристики 40 пъти увеличение на 80 мм обектив е зрителната тръба на фирмата Астел, която се продава с конструктивно инсталирана видеокамера, с която могат да се заснемат наблюдаваните обекти. Базовата й цена от 450 USD ще скочи поне до 700 USD при евентуален внос в България на база митни сборове и такси за пренос. За сметка на това тя може би представлява едно от много добрите оптични изделия за адекватна реакция в случай поява на НЛО. Третият вариант е модификацията на телеобектив в пълноценна зрителна тръба с високи мощностни характеристики, телеобективите аналогично на телескопите биват рефракторни(система от лещи) и рефлекторни(вдлъбнато огледало). Терминологичното съкращение на рефлекторните телеобективи е МТО и тяхната пазарна цена е в пъти по-ниска от цената на рефлекторен телескоп с аналогични характеристики, което обуславя икономическата целесъобразност на такава покупка. Модификацията на телеобектив в пълноценен телескоп се извършва на базата използване оптичните елементи от други прибори(например далекоглед 20х50) и в зависимост от параметрите на модифицираният прибор може да се постигне качествено увеличение 65-80 пъти. Съвкупната цена на модифициран в телескоп телеобектив в зависимост от цената на отделните му елементи варира между 200 и 400 ЛВ.

-Бинокли със стабилизиран образ-

Интерес представляват и биноклите със стабилизиран образ, те представляват своеобразен връх в приборостроенето и символизират авангардът на портативните наблюдателни средства. Съществуват генерално две системи за изправяне на образът, който при увеличения над 12х пъти започва да трепти пред очите на наблюдателя следствие трептенията на ръцете му, първата система която се използва в оптико-механическите заводи на територията на руската федерация са базирани на принципът на монтиран в изключително сложен оптичен механизъм жироскоп, който не позволява никакви даже ни най-малки трептения на картината. Загорският оптико-механически завод предлага два модела бинокли със стабилизиран образ, като по-мощният дава увеличение 20 пъти на 50мм обективи. Бинокъл със стабилизиран образ даващ увеличение над 12х пъти е безценно средство в случай на инцидентно наблюдение от всякакъв характер, особено когато то се случва много бързо и наблюдателят е развълнуван от събитията, за да може в афектирано състояние да получи стабилизиран образ с нормален бинокъл при по-голямо увеличение. Базовата цената на такова изключително устройство може да стигне хиляди долари. Американската система прилагана в биноклите със стабилизиран образ вместо жироскоп използва специален процесор в оптико-електронният преобразовател, който извърша работата по неутрализиране на трептенията, в личният Web на "прихващачът" Стив Хаусер посещавал и заснемал Ареа 51(http://www.desertsecrets.com) се дават общи данни относно 50х кратен бинокъл със стабилизиран образ, базовата цена на такова уникално оптично изделие може да гони и 10 000 USD, което прави целесъобразността му под въпрос.

Тактическа организация

-Наблюдателна тактика-


Изображение

Тук следва подробно да се уточни основният принцип на универсалната според мен тактика на наблюдението, до която както виждам са достигнали напълно самостоятелно на базата на наблюдателната си практика и чистата логика и други хора сериозно занимаващи се със skywatch, което успях да разбера само и благодарение на интернет. Основният принцип в тактиката на наблюденията трябва да бъде диференцираният подход, при който единият наблюдател държи небето под внимание с просто око и широкоъгълен бинокъл примерно 7х50 или 11х80, а другият е в готовност с мощна зрителна тръба например 80х120 съоръжена с фотоапарат или видеокамера по възможност аналогова с оглед по-трудната технология на фалшифициране на снимки отколкото при дигиталната техника и респективно драстично съкратеният доказателствен път на евентуалната експертиза. Въпросната наблюдателна тактика, до която аз лично съм достигнал през годините наблюдения и която считам за универсална може да се провежда и от един единствен наблюдател, стига той да успее да изпълни и двете функции по засичането с просто око, проверката през бинокъл, захващането през мощна зрителна тръба(над 60Х) и заснемането на обекта. Следователно универсалната наблюдателна тактика на skywatch-а е на базата на диференцираният технически подход между широкоъгълен бинокъл или бинокъл инсталиран на тринога, мощна зрителна тръба или рефракторен телескоп задължително инсталирани на стойка с възможност за заснемане на движещи се обекти, използвани в точно определената последователност на действията включваща засичането с просто око на предполагаемият НЛО, проверката на обекта през бинокъл с цел установяването на конвенционални параметри като конструкция на самолет, бордни светлини, захващането на потенциалният НЛО през мощната зрителна тръба или телескоп, детайлното наблюдение на обекта и неговото задължително заснемане, на базата на което ще се правят сравнителни и аналитични анализи при успешно проявяване на фотодокументите. След края на наблюдението задължително се изготвя протокол съдържащ основните реквизити - дата, време, място, данни за използваните прибори, външни условия, смушения, забележки, резултат. В последният реквизит трябва да се впишат и свидетелските показания, каквито е изключително препоръчително да има.

-Наблюдателни зони-

Skywatch-а далеч не е астрономия и за успешни наблюдения следва да се имат предвид не малко съществени особености. Макар и системни, наблюденията провеждани в и около градски зони са почти лишени от реален смисъл. Могат да минат много години преди истински успех, а в повечето случай той изобщо не се случва или се оказва в крайна сметка нелепа грешка, въпреки многобройните ежедневни рапорти за наблюдения на НЛО по цял свят, 95% от които представляват глупави недоразумения на некомпетентни наблюдатели. Поради тази причина смисъл да се провеждат системни наблюдения с оптични прибори с цел засичане и заснемане на НЛО има единствено ако те се организират в зони, за които съществуват сигурни данни, че са често посещавани от НЛО и са класифицирани като аномални. Доколкото знам има три такива района в България - първата се намира при село Ключ на южната граница, втората аномална зона се намира в средногорието, а трета е територията около Боровец. Провеждането на системни наблюдения по тези места е напълно равносилно на метеорните експедиции, които всяка година организират астрономите и изисква сравнително сходна транспортна и полева организация.

-Кооперативни наблюдения-

Кооперативните наблюдения по своето същество представляват предварително организирано наблюдателно мероприятие на колектив от наблюдатели(повече от двама), които се намират на известно разстояние помежду си върху една или няколко отделни наблюдавани зони като всеки отговоря за цялата наблюдавана зона или само за свой парциален сектор на принципът на координацията и субординацията. Зоната на колективното наблюдение може да бъде една цяла или разпръсната по отделни сектори(градове, държави, континенти) като в първият случай наблюдателите могат да водят наблюдението глобално или парциално, а във вторият случай само парциално освен ако не бъдат координирани в реално време. Параметрите на наблюдателните зони изхождат от географските им координати и зависи както от геометричната конфигурация между отделните наблюдателни звена, така и от взаимното им отдалечение. В този смисъл наблюдателна зона може да бъде установена в периметъра на гангломерат, държава, континтент или по цялото земно кълбо стига наблюдението да се провежда в еднакво време и звената да бъдат предварително субординирани. Почти винаги заявки за такива колективни интернационални наблюдения се правят по интернет но практически задачата се усложнява от огромните разлики в компетентността и екипировката на отделните ентусиасти.
File099
eMOTION джуниър
 
Мнения: 25
Регистриран на: Пет Май 25, 2007 4:44 pm
Местоположение: София

Мнениеот FARAONKATA на Нед Май 27, 2007 8:13 am

ей пич,на мен лично си ми интересен,защото пускаш интересни теми и по всичко личи ,че си малко над равнището на интелегентност!Продължавай да пишеш ,въпреки недоволствието на някой хора!
Изображение
Аватар
FARAONKATA
eMOTION ангел-пазител
 
Мнения: 11067
Регистриран на: Вто Авг 01, 2006 5:40 pm
Местоположение: Плевен

Мнениеот melek на Сря Май 30, 2007 3:33 pm

:yes: :bravo:
melek
eMOTION джуниър
 
Мнения: 71
Регистриран на: Пон Май 14, 2007 1:52 pm

Мнениеот JoroKibika на Сря Май 30, 2007 5:46 pm

... ако това наистина е твоя разработка... евала! :respect: дерзай! ;)
..Her face was my favorite magazine, her body was my favorite book to read :enthusiasm:...
Аватар
JoroKibika
eMOTION пристрастен
 
Мнения: 1211
Регистриран на: Пет Апр 15, 2005 12:37 am

да, моя разработка е

Мнениеот File099 на Съб Ное 17, 2007 6:31 pm

JoroKibika {L_WROTE}:... ако това наистина е твоя разработка... евала! :respect: дерзай! ;)


Благодаря ви!Разработката е лично моя и моля имайте предвид, че тази методика вече довете като резултат да засека и наблюдавам истински НЛО над София.
File099
eMOTION джуниър
 
Мнения: 25
Регистриран на: Пет Май 25, 2007 4:44 pm
Местоположение: София

Мнениеот moninka на Съб Ное 17, 2007 6:42 pm

НЛО НАД СОФИЯ ?! :shout: :shout: :shout: :shout: :whiteflag: :shout: :shout: :shout: :shout:
"Ако искаш да се почувстваш богат, просто преброй всичките свои неща, които не си купил с пари..."
Аватар
moninka
eMOTION лудория
 
Мнения: 5042
Регистриран на: Вто Окт 30, 2007 5:41 pm
Местоположение: Sofia

Мнениеот Dayz на Съб Ное 17, 2007 6:53 pm

moninka {L_WROTE}:НЛО НАД СОФИЯ ?! :shout: :shout: :shout: :shout: :whiteflag: :shout: :shout: :shout: :shout:Ни съ страхувай!Подготвил съм подземен бункер за такива случаи.... :jump: :confused: :baseball:
Аватар
Dayz
eMOTION пристрастен
 
Мнения: 1322
Регистриран на: Пет Ное 02, 2007 10:39 pm
Местоположение: Етиопия

ооо, много пъти

Мнениеот File099 на Съб Ное 17, 2007 7:03 pm

[quote="moninka"]НЛО НАД СОФИЯ ?! :shout: :shout: :shout: :shout: :whiteflag: :shout: :shout: :shout: :shout:[/quote


Аз съм наблюдавал обекти за които със сигурност твърдя, че са един и същи тип НЛО над София пет пъти от април 1991ва година до юни 2005та.
File099
eMOTION джуниър
 
Мнения: 25
Регистриран на: Пет Май 25, 2007 4:44 pm
Местоположение: София

Мнениеот moninka на Съб Ное 17, 2007 7:42 pm

Майко милааааааааааааааа ! :startle: :stressed: :jawdown: :help:
"Ако искаш да се почувстваш богат, просто преброй всичките свои неща, които не си купил с пари..."
Аватар
moninka
eMOTION лудория
 
Мнения: 5042
Регистриран на: Вто Окт 30, 2007 5:41 pm
Местоположение: Sofia

ето това се вижда

Мнениеот File099 на Съб Ное 17, 2007 8:05 pm

moninka {L_WROTE}:Майко милааааааааааааааа ! :startle: :stressed: :jawdown: :help:


Ето това са въпросните обекти -

Изображение

Само едно важно уточнение!Снимките не са мои, а са взети произволно от интернет, но обектите са аналогични. В главната тема е поместена същата снимка. През деня се виждат с просто око като малка сребриста точица, а през въоръжено око като малка сребриста съчма от лагер.
File099
eMOTION джуниър
 
Мнения: 25
Регистриран на: Пет Май 25, 2007 4:44 pm
Местоположение: София

Мнениеот moninka на Съб Ное 17, 2007 8:10 pm

Dayz {L_WROTE}:
moninka {L_WROTE}:НЛО НАД СОФИЯ ?! :shout: :shout: :shout: :shout: :whiteflag: :shout: :shout: :shout: :shout:Ни съ страхувай!Подготвил съм подземен бункер за такива случаи.... :jump: :confused: :baseball:


Ще ме прибереш ли там Дейзи ? ;;)
"Ако искаш да се почувстваш богат, просто преброй всичките свои неща, които не си купил с пари..."
Аватар
moninka
eMOTION лудория
 
Мнения: 5042
Регистриран на: Вто Окт 30, 2007 5:41 pm
Местоположение: Sofia

Мнениеот Dayz на Съб Ное 17, 2007 8:14 pm

Ти ще си първата.... :love: :inlove: Нали трябва да те пазя! :happy: :hug: :heart: :hug:
Аватар
Dayz
eMOTION пристрастен
 
Мнения: 1322
Регистриран на: Пет Ное 02, 2007 10:39 pm
Местоположение: Етиопия

Мнениеот moninka на Съб Ное 17, 2007 8:15 pm

Мерси много :blush: :love:
"Ако искаш да се почувстваш богат, просто преброй всичките свои неща, които не си купил с пари..."
Аватар
moninka
eMOTION лудория
 
Мнения: 5042
Регистриран на: Вто Окт 30, 2007 5:41 pm
Местоположение: Sofia


Назад към НЛО

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта

cron